18x19 ס"מ אני 15x19cm

כותרת

מים I & II

2008

אופקים