חזרה אל
קולאז'ים

15x27 ס"מ

מצמוץ של עין

2014

תנועה עירונית