חזרה אל
קולאז'ים

15x39 ס"מ I 15x33 ס"מ

כוננים צהובים סביב העיקול

2012

תנועה עירונית