חזרה אל
קולאז'ים

15x22 ס"מ אני 15x24cm

מישורים קלים, רמות פרידריכשטראסה

2014

תנועה עירונית