חזרה אל
קולאז'ים

15x15 ס"מ

שכבות של הכביש ללכת

2013

תבניות ושכבות מופשטות