חזרה אל
קולאז'ים

15x31 ס"מ אני 15x32 ס"מ

שיקוף חזיתות, מנקה חלונות חזית

2013

מבנים אדריכליים