חזרה אל
קולאז'ים

15x24 ס"מ

מסביב במעגל

2011

תנועה עירונית