חזרה אל
קולאז'ים

15x33 ס"מ I 15x34 ס"מ

חזית מעוותת, מבנה חזית I

2013

מבנים אדריכליים