חזרה אל
קולאז'ים

15x64 ס"מ I 15x39 ס"מ

לאורך התפר, אוברבאומברוקה

2013

תנועה עירונית