חזרה אל
קולאז'ים

15x19 ס"מ

אָפוֹר

2013

תבניות ושכבות מופשטות