חזרה אל
קולאז'ים

15x21 ס"מ

מנחה

2010

תבניות ושכבות מופשטות