חזרה אל
קולאז'ים

27,5x53,5 ס"מ

מזרח פוגש מערבה

2011

תנועה עירונית